Покажи снимки да видим за какво става въпрос. Така трудно се дават съвети. Фаленопсис ли е?