Върви Щирлиц и търси гъби. Тук гъби..там гъби.. няма. Ако и на тази полянка не намеря ще се откажа - казал той и седнал на една пряспа сняг да си почине. А аз намерих това в двора, зимни припанки.